తిరువీధుల మెరసీ దేవదేవుడు

వికీసోర్స్ నుండి
(తిరువీధుల మెరసీే నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search
Govinda3.jpg
తిరువీధుల మెరసీ (రాగం: శ్రీరాగం) (తాళం : )

ప|| తిరువీధుల మెరసీ దేవదేవుడు |
గరిమల మించిన సింగారములతోడను ||

చ|| తిరుదండలపై నేగీ దేవుడిదె తొలునాడు |
సిరుల రెండవనాడు శేషుని మీద |
మురిపాల మూడవనాడు ముత్యాల పందిరిక్రింద |
పొరినాలుగవనాడు పువ్వు గోవిలలోను ||

చ|| గ్రక్కున నైదవనాడు గరుడునిమీద |
యెక్కెను నారవనాడు యేనుగుమీద |
చొక్కమై యేడవనాడు సూర్యప్రభలోనను |
యిక్కువ దేరును గుర్రమెనిమిదవనాడు ||

చ|| కనకపుటందలము కదిసి తొమ్మిదవనాడు |
పెనచి పదోనాడు పెండ్లిపీట |
యెనసి శ్రీవేంకటేశు డింతి యలమేల్మంగతో |
వనితల నడుమను వాహనాలమీదను ||


tiruvIdhula merasI (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tiruvIdhula merasI dEvadEvuDu |
garimala miMcina siMgAramulatODanu ||

ca|| tirudaMDalapai nEgI dEvuDide tolunADu |
sirula reMDavanADu SEShuni mIda |
muripAla mUDavanADu mutyAla paMdirikriMda |
porinAlugavanADu puvvu gOvilalOnu ||

ca|| grakkuna naidavanADu garuDunimIda |
yekkenu nAravanADu yEnugumIda |
cokkamai yEDavanADu sUryapraBalOnanu |
yikkuva dErunu gurramenimidavanADu ||

ca|| kanakapuTaMdalamu kadisi tommidavanADu |
penaci padOnADu peMDlipITa |
yenasi SrIvEMkaTESu DiMti yalamElmaMgatO |
vanitala naDumanu vAhanAlamIdanu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

TiruVeedhula


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |