మణి మాలికలు/మాలికా క్రమం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

మాలికా క్రమం

ప్రసాద్‌ అట్లూరి . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

పద్మకుమారి వంగర . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

భారతీరాయన్న కాట్రగడ్డ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

దేవరాజుల దయానంద్‌ రావ్‌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

జానకి పాదుక . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

లక్ష్మీ యలమంచిలి . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

మాధవీ అన్నాప్రగడ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

మాధావీ ప్రసాద్‌ .కె . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

రాజారవి శ్రీనివాస్‌ యల్లాప్రగడ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

రాజేష్‌ యాళ్ళ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

రాంకిషన్‌ గొల్లపెల్లి . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

సాయి కామేష్‌ గంటి . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

సంతోష్‌ కుమార్‌ కొత్తా . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

సిరి వడ్డే . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

శ్రీనివాస్‌ ఆర్‌.వీ.ఎస్‌.ఎస్‌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

శ్రీ వెంకటేష్‌ గ్రంథి . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

సుకన్యా బీగుడెం . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

సురేష్‌ బాబు రావి . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

స్వర్ణలతా నాయుడు సోమిశెట్టి . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

విశ్వనాథ్‌ గౌడ్‌ ఈడిగ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175