అధిక వర్గాలలో చేరిన వ్యాసాలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 16:08, 13 ఆగస్టు 2020న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. ఆంధ్ర రచయితలు‏‎ (9 వర్గాలు)
 2. ఆంధ్రుల చరిత్రము - ప్రథమ భాగము‏‎ (9 వర్గాలు)
 3. నా కలం - నా గళం‏‎ (9 వర్గాలు)
 4. తెలుగువారి జానపద కళారూపాలు‏‎ (9 వర్గాలు)
 5. సుప్రసిద్ధుల జీవిత విశేషాలు‏‎ (9 వర్గాలు)
 6. గుత్తా‏‎ (8 వర్గాలు)
 7. మారిషస్‌లో తెలుగు తేజం‏‎ (8 వర్గాలు)
 8. విజయనగర సామ్రాజ్యం - పీస్, నూనిజ్ యాత్రాకథనాలు‏‎ (8 వర్గాలు)
 9. రచయిత:బమ్మెర పోతన‏‎ (7 వర్గాలు)
 10. రచయిత:రామదాసు‏‎ (7 వర్గాలు)
 11. మహేంద్రజాలం‏‎ (7 వర్గాలు)
 12. రాజశేఖర చరిత్రము (ఎమెస్కో)‏‎ (7 వర్గాలు)
 13. నా జీవిత యాత్ర-3‏‎ (7 వర్గాలు)
 14. కన్యాశుల్కము‏‎ (7 వర్గాలు)
 15. రచయిత:అడివి బాపిరాజు‏‎ (7 వర్గాలు)
 16. నా జీవిత యాత్ర-4‏‎ (7 వర్గాలు)
 17. శివతాండవము‏‎ (7 వర్గాలు)
 18. రచయిత:కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు‏‎ (6 వర్గాలు)
 19. నానకు చరిత్ర‏‎ (6 వర్గాలు)
 20. రచయిత:తాళ్ళపాక అన్నమాచార్య‏‎ (6 వర్గాలు)
 21. అబద్ధాల వేట - నిజాల బాట‏‎ (6 వర్గాలు)
 22. రచయిత:గురజాడ అప్పారావు‏‎ (6 వర్గాలు)
 23. చిన్ననాటి ముచ్చట్లు‏‎ (6 వర్గాలు)
 24. ఆంధ్ర కవుల చరిత్రము - రెండవ భాగము‏‎ (6 వర్గాలు)
 25. సమాచార హక్కు చట్టం, 2005‏‎ (6 వర్గాలు)
 26. వాల్మీకి రామాయణము‏‎ (6 వర్గాలు)
 27. అళియ రామరాయలు‏‎ (6 వర్గాలు)
 28. మన జీవితాలు - జిడ్డు కృష్ణమూర్తి వ్యాఖ్యానాలు‏‎ (6 వర్గాలు)
 29. ఆంధ్రలోకోక్తిచంద్రిక‏‎ (6 వర్గాలు)
 30. రామకృష్ణ విలోమ కావ్యము‏‎ (6 వర్గాలు)
 31. రచయిత:క్షేత్రయ్య‏‎ (6 వర్గాలు)
 32. ఆంధ్రుల సాంఘిక చరిత్ర‏‎ (6 వర్గాలు)
 33. నా జీవిత యాత్ర-1‏‎ (6 వర్గాలు)
 34. ఆబ్రహాము లింకను చరిత్ర‏‎ (6 వర్గాలు)
 35. వేమన పద్యములు (సి.పి.బ్రౌన్)‏‎ (6 వర్గాలు)
 36. రచయిత:చార్లెస్ ఫిలిప్ బ్రౌన్‏‎ (6 వర్గాలు)
 37. రచయిత:పురందరదాసులు‏‎ (5 వర్గాలు)
 38. రచయిత:శ్రీ కృష్ణదేవ రాయలు‏‎ (5 వర్గాలు)
 39. మహాపురుషుల జీవితములు‏‎ (5 వర్గాలు)
 40. సంపూర్ణ నీతిచంద్రిక‏‎ (5 వర్గాలు)
 41. కంకణము‏‎ (5 వర్గాలు)
 42. ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ ప్రసంగము 2019-20‏‎ (5 వర్గాలు)
 43. రచయిత:తెన్నేటి విశ్వనాథం‏‎ (5 వర్గాలు)
 44. రామానుజన్ నుండి ఇటూ, అటూ‏‎ (5 వర్గాలు)
 45. రచయిత:గరిమెళ్ల సత్యనారాయణ‏‎ (5 వర్గాలు)
 46. భారత అర్థశాస్త్రము‏‎ (5 వర్గాలు)
 47. ఆంధ్రలోకోక్తిచంద్రికాశేషము‏‎ (5 వర్గాలు)
 48. ఆంధ్రుల చరిత్రము - ద్వితీయ భాగము‏‎ (5 వర్గాలు)
 49. లండన్‍లో తెలుగు వైభవ స్మృతులు‏‎ (5 వర్గాలు)
 50. రచయిత:గురజాడ శ్రీరామమూర్తి‏‎ (5 వర్గాలు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.