వాల్మీకి రామాయణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము
template error: please do not remove empty parameters (see the style guide and template documentation).
  1. బాలకాండము (77)
  2. అయోధ్యాకాండము (119)
  3. అరణ్యకాండము (75)
  4. కిష్కింధకాండము (67)
  5. సుందరకాండము (68)
  6. యుద్ధకాండము (131)
  7. ఉత్తరకాండము (100)

మూలాలు[మార్చు]

బయటి లింకులు[మార్చు]