పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


శ్రీరస్తు

విషయసూచిక

- -

పీఠిక

పుటసంఖ్య. విషయము, ఇష్ట దేవ తా ప్రార్థనము - లక్ష్మీ స్తుతి శివ స్తుతి పార్వతీ స్తుతి బ్రహస్తుతి సరస్వతీ స్తుతి విఘ్నేశ్వర స్తుతి ఆంజ నేయ స్తుతి సుకవిప్రశంస కుకవిని రాకృతి 'కృతి ప్రశంస కృతిపతినిర్ణయము గ్రంథకర్తృవంశవర్ణనము .వష్ఠ్యంతములు

ప్రథమాశ్వాసము

సాకేత పురవర్ణనము వ ప్రవర్ల నము పరిభావర్ణనము సౌధవర్ణ నము బ్రాహణాదివర్ణ నము గజవర్ల నము అశ్వవర్ణ నము రథవర్ణనము భటవర్లనము వేశ్యావర్ణనము