అమ్మనుడి/సంపుటి 6/అక్టోబరు 2020

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అమ్మనుడి అక్టోబర్ 2020 మాసపత్రిక.pdf
పుట:అమ్మనుడి అక్టోబర్ 2020 మాసపత్రిక.pdf/2

లోపలి పుటలలో....సంపాదకహృదయం: సర్వోన్నత న్యాయస్థానం తీర్పుతో...... 5

అమ్మనుడి/సంపుటి 6/అక్టోబరు 2020/తమిళనాడులో ఆంగ్లమాధ్యమం వైపు మొగ్గడం...08

విద్యావిధానం: తిరోగమన బాటలో జాతీయ విద్యావిధానం......రమేష్ పట్నాయక్... 11

అమ్మనుడి/సంపుటి 6/అక్టోబరు 2020/ఫలితాలు ప్రశ్నార్థకమే! డా. సామల రమేష్ బాబు... 13

వలసవాదం: అమ్మనుడులకు చావుదెబ్బ-వలసవాదం...డా. గారపాటి ఉమామహేశ్వరరావు 15

అమ్మనుడి/సంపుటి 6/అక్టోబరు 2020/బ్రతుకుతెరువు కోసం తెలుగు భాష సి.వి. క్రిష్టయ్య 18

అమ్మనుడి/సంపుటి 6/అక్టోబరు 2020/పీవీ గారి సాహిత్యాభినివేశం... గంధం సుబ్బారావు. 21

అమ్మనుడి/సంపుటి 6/అక్టోబరు 2020/చరితార్థుడు స్వామీ కేశవానంద భారతి. పెండ్యాల సత్యనారాయణ. 46

పదనిష్పాదనకళ... వాచస్పతి 25

అమ్మనుడి/సంపుటి 6/అక్టోబరు 2020/జగమునేలిన తెలుగు-11.. డి. పి. అనూరాధ... 27

అమ్మనుడి/సంపుటి 6/అక్టోబరు 2020/అడుగుజాడల్లో ఆనవాళ్లు-2.. డా. ఈమని శివనాగిరెడ్డి. 36

అమ్మతనం... అయిత అనిత 17

పుట:అమ్మనుడి అక్టోబర్ 2020 మాసపత్రిక.pdf/4