అత్యధిక అంతరవికీ లింకులు కలిగిన పేజీలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 23:24, 4 డిసెంబరు 2019న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #41 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 41 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. మొదటి పేజీ‏‎ (69 అంతర్వికీలు)
 2. Portal:Index‏‎ (9 అంతర్వికీలు)
 3. వ్యాస మహాభారతము‏‎ (6 అంతర్వికీలు)
 4. వేదిక:కవిత్వం‏‎ (6 అంతర్వికీలు)
 5. భగవద్గీత - తెలుగు అనువాదము‏‎ (6 అంతర్వికీలు)
 6. వేదిక:సంగీతం‏‎ (5 అంతర్వికీలు)
 7. వేదిక:ఇస్లాం‏‎ (5 అంతర్వికీలు)
 8. వేదిక:జీవితచరిత్ర‏‎ (5 అంతర్వికీలు)
 9. రచయిత:ఆది శంకరాచార్యులు‏‎ (5 అంతర్వికీలు)
 10. రచయిత:వాల్మీకి‏‎ (5 అంతర్వికీలు)
 11. వేదిక:క్రైస్తవమతం‏‎ (5 అంతర్వికీలు)
 12. రచయిత:వాత్స్యాయన మహర్షి‏‎ (4 అంతర్వికీలు)
 13. వేదిక:నాటకం‏‎ (4 అంతర్వికీలు)
 14. వాల్మీకి రామాయణము‏‎ (4 అంతర్వికీలు)
 15. ఋగ్వేదము‏‎ (4 అంతర్వికీలు)
 16. వేదిక:ప్రచురణ సంస్థలు‏‎ (4 అంతర్వికీలు)
 17. Portal:Music‏‎ (3 అంతర్వికీలు)
 18. వేదిక:వైద్యం‏‎ (3 అంతర్వికీలు)
 19. వేదిక:ఇటలీ‏‎ (3 అంతర్వికీలు)
 20. గీతాగోవిందం‏‎ (3 అంతర్వికీలు)
 21. వేదిక:చైనా‏‎ (3 అంతర్వికీలు)
 22. ఋగ్వేదము - మండలము 4‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 23. సభా పర్వము‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 24. రచయిత:జిడ్డు కృష్ణమూర్తి‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 25. ఋగ్వేదము - మండలము 3‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 26. అనుశాసన పర్వము‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 27. ఆది పర్వము‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 28. ఋగ్వేదము - మండలము 10‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 29. ఋగ్వేదము - మండలము 2‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 30. వేదిక:లలితకళలు‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 31. రచయిత:భాసుడు‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 32. ఋగ్వేదము - మండలము 9‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 33. ఋగ్వేదము - మండలము 1‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 34. వేదిక:భారతదేశం‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 35. ఋగ్వేదము - మండలము 8‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 36. ఋగ్వేదము - మండలము 7‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 37. ఋగ్వేదము - మండలము 6‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 38. Portal:Fine Arts‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 39. ఋగ్వేదము - మండలము 5‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 40. మౌసల పర్వము‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 41. రచయిత:పతంజలి‏‎ (2 అంతర్వికీలు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

"https://te.wikisource.org/wiki/ప్రత్యేక:MostInterwikis" నుండి వెలికితీశారు