అత్యధిక అంతరవికీ లింకులు కలిగిన పేజీలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 16:08, 13 ఆగస్టు 2020న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #45 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 45 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. మొదటి పేజీ‏‎ (68 అంతర్వికీలు)
 2. మానవస్వత్వముల సార్వలౌకిక ప్రకటన‏‎ (46 అంతర్వికీలు)
 3. Portal:Index‏‎ (9 అంతర్వికీలు)
 4. రచయిత:ప్లూటార్కు‏‎ (9 అంతర్వికీలు)
 5. వేదిక:కవిత్వం‏‎ (6 అంతర్వికీలు)
 6. వేదిక:ఇస్లాం‏‎ (6 అంతర్వికీలు)
 7. వేదిక:జీవితచరిత్ర‏‎ (6 అంతర్వికీలు)
 8. వ్యాస మహాభారతము‏‎ (6 అంతర్వికీలు)
 9. భగవద్గీత - తెలుగు అనువాదము‏‎ (6 అంతర్వికీలు)
 10. వేదిక:సంగీతం‏‎ (5 అంతర్వికీలు)
 11. రచయిత:ఆది శంకరాచార్యులు‏‎ (5 అంతర్వికీలు)
 12. వేదిక:క్రైస్తవమతం‏‎ (5 అంతర్వికీలు)
 13. రచయిత:వాల్మీకి‏‎ (5 అంతర్వికీలు)
 14. రచయిత:వాత్స్యాయన మహర్షి‏‎ (4 అంతర్వికీలు)
 15. వాల్మీకి రామాయణము‏‎ (4 అంతర్వికీలు)
 16. వేదిక:ప్రచురణ సంస్థలు‏‎ (4 అంతర్వికీలు)
 17. ఋగ్వేదము‏‎ (4 అంతర్వికీలు)
 18. వేదిక:నాటకం‏‎ (4 అంతర్వికీలు)
 19. వేదిక:చైనా‏‎ (3 అంతర్వికీలు)
 20. Portal:Music‏‎ (3 అంతర్వికీలు)
 21. గీతాగోవిందం‏‎ (3 అంతర్వికీలు)
 22. వేదిక:ఇటలీ‏‎ (3 అంతర్వికీలు)
 23. వేదిక:వైద్యం‏‎ (3 అంతర్వికీలు)
 24. మౌసల పర్వము‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 25. రచయిత:జిడ్డు కృష్ణమూర్తి‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 26. ఋగ్వేదము - మండలము 5‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 27. సభా పర్వము‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 28. వేదిక:లలితకళలు‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 29. ఋగ్వేదము - మండలము 4‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 30. అనుశాసన పర్వము‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 31. ఆది పర్వము‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 32. ఋగ్వేదము - మండలము 3‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 33. వేదిక:భారతదేశం‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 34. ఋగ్వేదము - మండలము 10‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 35. ఋగ్వేదము - మండలము 2‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 36. రచయిత:పతంజలి‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 37. రచయిత:భాసుడు‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 38. ఋగ్వేదము - మండలము 9‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 39. ఋగ్వేదము - మండలము 1‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 40. వేదిక:జపాను‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 41. Portal:Fine Arts‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 42. రచయిత:భాస్కరాచార్యుడు‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 43. ఋగ్వేదము - మండలము 8‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 44. ఋగ్వేదము - మండలము 7‏‎ (2 అంతర్వికీలు)
 45. ఋగ్వేదము - మండలము 6‏‎ (2 అంతర్వికీలు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

"https://te.wikisource.org/wiki/ప్రత్యేక:MostInterwikis" నుండి వెలికితీశారు