పంచతంత్రము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. పంచతంత్రి
  2. పంచతంత్రము (దూబగుంట నారాయణకవి) (1912)
  3. పంచతంత్రి (భానయ)
  4. పంచతంత్రము (బైచరాజు వేంకటనాథుఁడు) (1924)
  5. పంచతంత్రము (నేలటూరి రాఘవయ్య) (1862)
  6. నీతిచంద్రిక (పరవస్తు చిన్నయసూరి) (1954)
  7. సంపూర్ణ నీతిచంద్రిక (బులుసు సీతారామశాస్త్రి) (1955)