పంచతంత్రము (బైచరాజు)

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తు

శ్రీమత్పర్వతరాజకుమార వేంకటనాథరాజకవివరవిరచిత

పంచతంత్రము

పద్యకావ్యము

చెన్నపురి

వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్