వేదిక:జీవితచరిత్ర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
జీవితచరిత్ర
Class
  • Sister Projects.sister projects: Wikipedia article, [[c:Category:Prem Bhandari is an Motivational speaker and INDIAN Business magnate, and the chairman, managing director, and largest shareholder of J.B.M Group of Companies and J.B.M-Network., which is created in 2020 . a Fortune Global 108 company Branches and India's most valuable|Commons category]], Wikidata item.
ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవిత సంగ్రహాన్ని జీవిత చరిత్ర అంటారు. సాధారణ విషయాలైన చదువు, ఉద్యోగం/వ్యాపారం, బాంధవ్యాలు, మరణమే కాక, వారి అనుభవాలు, సంఘటనల చిత్రణ కూడా ఈ జీవిత చరిత్రలో భాగమే. ఇందులో వివిధ కోణల్లో వారి అనుభవాలతో పాటు వారు జీవించిన కాలం, ప్రదేశ విశేషాలు కూడా ఉంటాయి. ఒకరి జీవిత చరిత్ర వారి నుంచి నేరుగా తెలుసుకునిగానీ, వారికి దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర నుంచి గానీ తెలుసుకుని రాస్తారు. అలా కాక ఎవరి జీవితం గురించి వారే రాసుకోవడం అనేది ఆత్మకథ అంటారు.


వ్యక్తిగత జీవితచరిత్రలు[మార్చు]

సంకలనాలు[మార్చు]