వేదిక:కవిత్వం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కవిత్వం
Class
నిగూఢతను కలిగి, సాధారణ వాక్యానికి భిన్నంగా ఉండి మనసును రంజింపజేసే, ఆలోచింపజేసే రచనను కవిత్వం (Poetry) అంటారు. కవిత్వం ఒక సృజనాత్మక సాహితీ ప్రక్రియ. కవిత్వం ఒక నిరంతర సాధన. సాధన ద్వారా కవిత్వాన్ని మెరుగు పరుచుకోవచ్చు. కవిత్వం రాసేవారిని కవులు/కవయిత్రులు అంటారు.