వికీసోర్స్:అధిక వీక్షణల పుస్తకాలు/201603

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
S.No. book with chapters total views number of pages number of views per page
1 A_grammar_of_the_Telugu_language 137 4 34.25
2 సమాచార_హక్కు_చట్టం,_2005 224 7 32
3 సంపూర్ణ_నీతిచంద్రిక 57 2 28.5
4 ప్రాణాయామము 203 8 25.38
5 పోతన_తెలుగు_భాగవతము 97 4 24.25
6 జ్యోతిష్య_శాస్త్రము 48 2 24
7 నా_కలం_-_నా_గళం 91 4 22.75
8 కురాన్_భావామృతం 80 4 20
9 అబద్ధాల_వేట_-_నిజాల_బాట 418 21 19.9
10 కన్యాశుల్కము 138 7 19.71
11 ఆంధ్రుల_చరిత్రము_-_ప్రథమ_భాగము 67 4 16.75
12 బాల_వ్యాకరణము 30 2 15
13 తెలుగువారి_జానపద_కళారూపాలు 72 5 14.4
14 కాశీయాత్ర_చరిత్ర 43 3 14.33
15 ఆంధ్ర_గుహాలయాలు 28 2 14
16 చందమామ_పిల్లల_మాసపత్రిక 27 2 13.5
17 వీరభద్ర_విజయము 27 2 13.5
18 శివపురాణము 134 10 13.4
19 కుటుంబ_నియంత్రణ_పద్ధతులు 13 1 13
20 వృక్షశాస్త్రము 25 2 12.5
21 ఆంధ్రదేశము_విదేశయాత్రికులు 24 2 12
22 తెలుగు_శాసనాలు 36 3 12
23 సుప్రసిద్ధుల_జీవిత_విశేషాలు 36 3 12
24 ఆంధ్రుల_సాంఘిక_చరిత్ర 83 7 11.86
25 యోగాసనములు 47 4 11.75
26 శ్రీ_సాయిసచ్చరిత్రము_ 47 4 11.75
27 తెలుగు_బాల_శతకం 34 3 11.33
28 గోలకొండ_కవుల_సంచిక 45 4 11.25
29 ఆంధ్ర_రచయితలు 11 1 11
30 శతావధానసారము 65 6 10.83
31 గబ్బిలము 21 2 10.5
32 కథలు_-_గాథలు 19 2 9.5
33 బైబుల్లో_స్త్రీలు 56 6 9.33
34 అంటువ్యాధులు 9 1 9
35 జానపద_గేయాలు 9 1 9