ప్రవాసము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


ఇది 1929లో మొదటిసారిగా ప్రచురించబడిన దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి పద్య కృతుల సంపుటి.

  1. అపుడు గొంతెత్తి యేడ్చినాను
  2. ఇది నితాంత తమఃక్రాంత మిది దరిద్ర
  3. ఇపుడు ప్రళయమ్ము క్రమ్మిన దేమొ
  4. ఈ పయనపుం దెరువు ఇరుదెసల శిర సెత్తు
  5. ఎన్ని యెన్ని నిశ్వాసము లెగసినవియొ
  6. ఎవ రోహో, ఈ నిశీథి నెగసి, నీడవోలె నిలిచి
  7. ఏను తొలుత నే గూడేని లేని పులుగు
  8. ఏను మరణించుచున్నాను; ఇటు నశించు
  9. ఓ మానవోత్తమా!
  10. దారు లన్నియు మాపె దిశదిశలు ముంచెత్తె
"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=ప్రవాసము&oldid=277099" నుండి వెలికితీశారు