త్యాగరాజు కృతులు ల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

  1. లావణ్య రామ కనులార జూడవే
  2. లేకయా నిన్ను జుట్టుకొన్నారు