త్యాగరాజు కృతులు ఒ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

  1. ఒరుల నాదుకోవలసినదేమి
  2. ఒకసారి జూడగ రాదా
  3. ఒకమాట ఒకబాణము