లావణ్య రామ కనులార జూడవే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

రుద్రప్రియ రాగం - రూపక తాళం


పల్లవి 

లావణ్య రామ ! కను - లార చూడవే; అతి

అనుపల్లవి 

శ్రీవనితా చిత్తకుముద - శీత కర ! శతానన్యజ !


చరణము 

నీ మనసు నీ సొగసు - నీ దినుసు వేరె;

తామస మత దై - వమేల ? త్యాగరాజనుత దివ్య