వికీసోర్స్:పేజీవీక్షణలు/201602

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పుస్తకం నెలలో అధ్యాయపు పేజీల వీక్షణలు (ప్రధానపుట తప్పించి అనగా శీర్షికలో "/" వున్న పుట) విశేషగ్రంథమా? విషయం అదనపు వివరణలు
అబద్ధాల_వేట_-_నిజాల_బాట 147 చరిత్ర అచ్చుదిద్దబడిన తరువాత మిగిలిన దోషాలు సరిచేయబడుచున్నవి, 2016-03-24:ఈ వారం ప్రదర్శిత గ్రంధమైంది.
కురాన్_భావామృతం 123 మతం మూలం వికీసోర్స్ లో లేదు
శ్రీ_గీతామృత_తరంగిణి 93 మతం మూలం వికీసోర్స్ లో లేదు
A_grammar_of_the_Telugu_language 72 భాష అచ్చుదిద్దబడలేదు. అసమగ్రం.ఆంగ్ల వికీసోర్స్ కి అనువైనది.
తెలుగువారి_జానపద_కళారూపాలు 66 అవును కళ
సర్వదర్శన_సంగ్రహం 57 మతం మూలం వికీసోర్స్ లో లేదు. పుస్తకం అసమగ్రం.
సమాచార_హక్కు_చట్టం,_2005 40 చట్టాలు మూలం వికీసోర్స్ లో లేదు. అధ్యాయపు పేజీలకు తలకట్టు ద్వారా మార్గదర్శిని లేదు
యోగాసనములు 38 మూలంలో బొమ్మలు నాణ్యత తక్కువ.
ఆంధ్రుల_సాంఘిక_చరిత్ర 34 చరిత్ర
పోతన_తెలుగు_భాగవతము 31 మతం స్కాన్ ఆధారం కానిది.స్కాన్ ఆధారితమైన శ్రీ మహాభాగవతము-మొదటి సంపుటము లాంటి వాటిలో విలీనం చేయాలి.
ఆంధ్రుల_చరిత్రము_-_ప్రథమ_భాగము 26 అవును చరిత్ర
నా_కలం_-_నా_గళం 24 అవును చరిత్ర
సుప్రసిద్ధుల_జీవిత_విశేషాలు 23 అవును చరిత్ర
వృక్షశాస్త్రము 22 శాస్త్రం అధ్యాయపు విరుపులు సరిచేయాలి. పేజీ పీఠిక, భూమిక సరిచేయాలి.
స్మృతికాలపు_స్త్రీలు 19
వీరభద్ర_విజయము 17 మూలం వికీసోర్స్ లో లేదు.
కుటుంబ_నియంత్రణ_పద్ధతులు 14 శాస్త్రం పేజీలటైపు అసంపూర్తి.
పెద్దాపుర_సంస్థాన_చరిత్రము 14 చరిత్ర అధ్యాయపు పేజీలకూర్పులో అధ్యాయపు విరుపులు చేయాలి.
కన్యాశుల్కము 12 నాటకం పేజీలటైపు అసంపూర్తి.
తెలుగు_బాల_శతకం 12 పేజీల పీఠికలు/భూమికలు సరిచేయాలి.
మారిషస్‍లో_తెలుగు_తేజం 12 అధ్యాయపు పేజీలు అసమగ్రం
శివపురాణము/ఉమా_ఖండము 12 మతం మూలం వికీసోర్స్ లో లేదు
వాత్స్యాయన_కామ_సూత్రములు/సామాన్యాధికరణం 11 మూలం వికీసోర్స్ లో లేదు, అసమగ్రం
చందమామ_పిల్లల_మాసపత్రిక/సంపుటము_1 10
ప్రాణాయామము 10 అవును నెలలో మొదటిపేజీలో ప్రదర్శితము