మనసులోని మర్మమును దెలుసుకో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

హిందోళ రాగం - దేశాది తాళం


పల్లవి

మనసులోని మర్మమును దెలుసుకో;

మానరక్షక ! మరకతాంగ ! నా


అనుపల్లవి

ఇనకులాప్త నీవే గాని వే -

రెవరు లేరయా; ఆనంద హృదయ !


చరణము

మునుపు ప్రేమ గల దొరవై, సదా

చనువు నేలినది గొప్పగాదయా;

కనికరంబుతో నీవేళ నా

కరము బట్టు, త్యాగరాజ వినుత !