పుట:TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu/19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
293

ఉత్తమ కళారూపం, పూర్వ కథలు, ప్రదర్శనం, పరికరాలు, కథావిధానం, బుర్రకథ అంటే? , ఈనాటివి కావు ఆ నాటివే, మహారాష్ట్ర కళారూపమా? బుర్రకథ , అప్పకవీయం, కొందరు రచయితలు - జంగం కథకులు , బుర్రకథకులు, ఆధునిక బుర్ర కథకులు, కొందరు వంతలు, ప్రత్యేక వంతలు, కొందరు బుర్రకథ రచయితలు, గుమ్మెట్ల వాయిద్యం, బుర్రకథలో వంత పాటలు, బుర్రకథ రగడలు.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
321

శైవ కథలనే ప్రచారం చేశారు - బేడ (బుడ్గ జంగాలు)బుడిగె జంగాల వేషధారణ - ఇంటింతా కథ , సంసారులు, బుడిగె - బుడిగె స్వరూపం - శరభ శరభ - పగటి వేషాలు - కొమ్ము బాకాలు, నిప్పుల గుండం - దండకం - ఖడ్గం........

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
327

మాయదారి విద్యలు - అంతరిక్షంలో వింత విద్యలు - కొరవి గోప రాజు - ఇంద్రజాల విద్యలు - రత్నావళి నాటకంలో గారడీ వాడు......

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
332

రెండు పోకడలు - పెంచి పోషించిన పెద్దలు, నట్టువ మేళలు - కచ్చేరీ నృత్యకళ - మారంపల్లి గొల్ల కలాపం - చిత్తజల్లు లక్ష్మీ కాంతం - రావూరి కామయ్య - వైదేహి ఇందువదన - గొల్ల కలాప ప్రదర్శన - హాస్య గాడు - గంధర్వ కన్యల వన విహారం - చాటవర్తి సుందరి శకం - కళావర్ రింగ్ - అంబుల బుల్లి వెంకట్ రత్నం - మద్దెలరాముడు, పందిరి వెంకటరత్నం,

TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu

దుగ్గిరాల మాణిక్యాంబ - వానపల్లి వీర్రాజు - దూడల శంకరయ్య - బొబ్బిలి జీవరత్నమ్మ - బొంతలకోటి జగన్నాథం ......