పుట:TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu/16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107

ప్రాచీనంలో ప్రాచీనం యక్షగానం, మన అలంకారికులు, నన్నయభట్టూ నాటకాల ప్రస్తావన, ఇంతకీ యక్షులెవరు? భామవేష కథ యక్షగానం, శిలప్పదికారంలో, పండితారాధ్య చరిత్రలో, చెన్నశౌరి మొదటి యక్షగానం, ఎందరో చెప్పిన యక్షగాన వివరణ, సుగ్రీవ విజయం, జక్కుల పురంద్రి, శ్రీనాథుని వివరణ, యక్షగానంలో విలక్షత, యక్షగాన రచనా పసందు, యక్షగాన సుందర ప్రదర్శనం, పలురూపాలూ, పలు పదాలూ, ఆంధ కవి వ్రాసిన వంద యక్షగానాలు, ఆనాటి మేళాలు, యక్షగానాన్ని వెలుగులోకి తెచ్చిన మహామహులు......

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140

ఈ నాటికీ, ఈ ఆటలు, సూత్రక్రీడ, సూత్రధారుడు, చారిత్రక నృత్యాలు, బొమ్మల తయారీ, ఆట విధానం, చారిత్రిక సత్యాలు......

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145

దేశవ్వాప్తంగా బొమ్మలాటలు, శాసనాలు, తోలు బొమ్మలు, ముక్కామల భూదానశాసనం, గూడూరు శాసనం, కొమ్మోజు, బ్రహ్మోజు, అరె కాపులు, గంధోళీలు , బొమ్మలాటల వారి కేంద్రాల బొమ్మలాటపల్లి, పాత్రలకు తగిన ప్రతిమలు, బొమ్మల సౌందర్యం, ఆటగాండ్ల అష్టావధానం, బొమ్మలాటకు బ్రహ్మ, జుట్టు పోలిగాడు, బంగారక్క, అల్లాటప్పాగాడు, కేతిగాడు, దేసదిమ్మర్లు, యం.వి. రమణమూర్తి................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162

నిమ్మలగోవిందు, కుమారరాజారావు, అనపర్తి చిన్నకృష్ణ, తోత పవన్ కుమార్, తోట రంగారావు, తోట వెంకట్రావు, తోట బాలకృష్ణ, తోట ధవనేశ్వర రావు, తోట నాగభూషణం, తోట సింహాచలం, తోట మావుళ్ళు, తోలుబొమ్మల తయారీ