చర్చ:లండన్‍లో తెలుగు వైభవ స్మృతులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


దింపుకొనదగినట్లు చేయుటకు తనిఖీ చిట్టా[మార్చు]

చిట్టా చేర్చినవారు..అర్జున (చర్చ) 06:00, 26 ఆగస్టు 2019 (UTC)

అధ్యాయాలు చదివి తప్పులు కనబడితే ఆయా పేజీలలో సరిచేయబడినవా?[మార్చు]

పుట:లండన్‍లో_తెలుగు_వైభవ_స్మృతులు.pdf/1- పుట:లండన్‍లో_తెలుగు_వైభవ_స్మృతులు.pdf/21 చేశాను. --అర్జున (చర్చ) 04:20, 31 ఆగస్టు 2019 (UTC)

పుట:లండన్‍లో_తెలుగు_వైభవ_స్మృతులు.pdf/23- పుట:లండన్‍లో_తెలుగు_వైభవ_స్మృతులు.pdf/41 చేశాను. --అర్జున (చర్చ) 06:34, 26 ఆగస్టు 2019 (UTC)

పుట:లండన్‍లో తెలుగు వైభవ స్మృతులు.pdf/58 వరకు చేశాను. --అర్జున (చర్చ) 06:59, 3 సెప్టెంబరు 2019 (UTC)

పూర్తయింది. --అర్జున (చర్చ) 12:34, 3 సెప్టెంబరు 2019 (UTC)

బొమ్మలు సరిగా చేర్చబడినవా మరియు నాణ్యత సరిపోతుందా?[మార్చు]

సరిపోతుంది.--అర్జున (చర్చ) 04:25, 31 ఆగస్టు 2019 (UTC)

అధ్యాయాల విరుపులు సరిచేయబడినవా?[మార్చు]

అన్వయించదు--అర్జున (చర్చ) 04:25, 31 ఆగస్టు 2019 (UTC)

విషయసూచికలో అవసరమైన అంశాలు అధ్యాయంలో విభాగాలైతే లింకులు చేర్చబడినవా?[మార్చు]

అన్వయించదు.--అర్జున (చర్చ) 04:25, 31 ఆగస్టు 2019 (UTC)

దింపుకొని పరిశీలించితే కనబడే తప్పులు సరిచేయబడినవా?.[మార్చు]

calibre 3.39.1 right aligned image సరిగా చూపించనందున centre alignment కి మార్చాను. --అర్జున (చర్చ) 12:52, 3 సెప్టెంబరు 2019 (UTC)

దింపుకొనదగినవిగా చేయడమైనది.--అర్జున (చర్చ) 12:52, 3 సెప్టెంబరు 2019 (UTC)