వాడుకరి:Arjunaraoc

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పని ప్రణాళిక[మార్చు]

2022[మార్చు]

 • సులభమైన తొలగింపు చర్చల సౌలభ్యం. సవరించిన {{తొలగించు}} చూడండి.

2021[మార్చు]

2020[మార్చు]

 • ఆంగ్ల వికీసోర్స్ లో అమరికలు తెలుగు వికీసోర్స్ లోకి తాజా చేయడం. (పక్కపట్టీలుండే పుస్తకాలు ఇప్పడు పాఠ్యీకరణం మెరుగుగా చేయవచ్చు, ఉదాహరణ విద్యుచ్ఛక్తి చట్టము, 2003(తొలిపేజీలు)
 • Cropimage.js ఉపకరణంగా మార్చటం. (kn.wikisource.org లో Jayaprakash చేసిన రూపానికి సవరణలు)
 • కోనంగి దింపుకొను పుస్తకంగా రూపుదిద్దడం.
 • pagewidget gadget స్థాపన

2019[మార్చు]

2018-[మార్చు]

2016-2017[మార్చు]

 • ప్రణాళిక బద్ధంగా వికీసోర్స్ కృషి కి తోడ్పాటు
 • నా జీవితయాత్ర-1 కూర్పు కు కృషి
 • అధ్యాయాల కూర్పు లో చేయూత
 • సభ్యుల సందేహాలకు సమాధానాలు . చర్చాపేజీలలో {{సహాయం కావాలి }}వాడినవారికి ప్రాధాన్యత
 • నిర్వహణసౌలభ్యాలకు సాంకేతిక సహాయం

2015[మార్చు]

 • చిత్రలేఖనము పాఠ్యీకరణ.స్కాన్ స్పష్టత లేదు.
 • అధ్యాయపు పేజీలు చూపుటకు, రూపుదిద్దుటకు తగిన ఉపకరణాలు చేతనం

2014[మార్చు]

ఆంధ్రుల చరిత్రము -ప్రథమ భాగము అచ్చుదిద్దుట.
సుప్రసిద్ధుల జీవిత విశేషాలు కృషి

2012-2013[మార్చు]

పతక ముసాయిదా[మార్చు]

నా సంపాదకత్వ రచనలు[మార్చు]

చూడండి

ఉపపేజీలు[మార్చు]

cropimage 1.0 version pages[మార్చు]

This file needs to be renamed as Mediawiki
scripts/cropimage.js and then imported into Mediawiki:Common.js
to handle 2018-12-08 to deal with https://www.mediawiki.org/wiki/Contributors/Projects/Removal_of_the_2006_wikitext_editor Disable CodeMirror (Code styling pencil icon, if you notice incorrect formatting)
crop image 2.1 version page to handle unicodefilenames pages 2019-04-07

Bugs[మార్చు]

Whether page display could be impacting?. Need to try the basic html for confirming. --అర్జున (చర్చ) 17:07, 9 ఏప్రిల్ 2016 (UTC)

Internet search reveals that it is a common problem.--17:44, 9 ఏప్రిల్ 2016 (UTC)

SQL query examples[మార్చు]

 1. /SQLQueries
 2. /పుస్తక కూర్పు ప్రాధాన్యత
 3. /పేజీ కూర్పు ప్రాధాన్యత
 4. /దింపుకొనగలిగిన పుస్తకాల జాబితా
 5. /పుస్తకంలోని పేజీలు సూచిక ప్రకారం
 6. /ప్రధాన పేరుబరిలో పేజీలు మరియ వాటి ఉపపేజీల సంఖ్య
 7. /దింపుకొనగలిగిన పుస్తకాల మూల పేజీల సంఖ్యలు
 8. /పుస్తకపు పేజీలలో కృషి చేసినవారు

R Scripts[మార్చు]

Sandbox[మార్చు]

horizontal bar[మార్చు]

‌Basic chart trial[మార్చు]

Page views display trial[మార్చు]


Frequently used[మార్చు]

pywikibot command examples[మార్చు]

/example page namespace wikitext page

 • python category.py move -from:"OldCategoryname" -to:"NewCategoryName"

Replace C or c precededby Telugu character with Telugu Arasunna (ఁ)[మార్చు]

python replace.py -prefixindex:పుట:SaakshiPartIII.djvu/ -regex "([^\0x00-\0x7F])(C|c)" "\1ఁ"

Replace section level tags with para tags[మార్చు]

 • replace h2,h3..h5 tags in page name space with paragraph tags with appropriate fontsizes

python replace.py -start:పుట:! -regex "=====(.+)=====" "{{p}}\1</p>" "=====(.+)=====" "{{p}}\1</p>" "====(.+)====" "{{p}}\1</p>" "===(.+)===" "{{p|fs125}}\1</p>" "==(.+)==" "{{p|fs150}}\1</p>"

పేజీస్థితి (అచ్చుదిద్దు స్థితి) మార్చుట[మార్చు]

పేజీ వికీటెక్స్ట్ Special:ApiSandbox వాడి చూచుటకు

ఉదాహరణ

Example using bot so that the human can take the corective action.

python pwb.py replace -regex -prefixindex:"పుట:Mahendrajalam.djvu/"
Please enter the text that should be replaced: <pagequality level="4" user=".+" />
Please enter the new text: <pagequality level="3" user="Arjunaraocbot" />
Please enter another text that should be replaced,
or press Enter to start: 
The summary message for the command line replacements will be something like: Bot: Automated text replacement (-<pagequality level="4" user=".+" /> +<pagequality level="3" user="Arjunaraocbot" />)
Press Enter to use this automatic message, or enter a description of the
changes your bot will make: as another proofread is needed
Retrieving 50 pages from wikisource:te.


>>> పుట:Mahendrajalam.djvu/1 <<<
@@ -1 +1 @@
- <noinclude><pagequality level="4" user="Nrgullapalli" /><div class="pagetext">
+ <noinclude><pagequality level="3" user="Arjunaraocbot" /><div class="pagetext">

పేజీ స్థితిని 3 లేక 4 నుండి 1 కి మార్చాలంటే
బాట్ తో చేసిన user:Arjunaraoc వాడాలి.
pwb నుండి స్థానిక కంప్యూటర్ నుండి వాడి ఈ క్రింద మార్పు పదబంధాలు వాడాలి
<noinclude><pagequality level="." user=".+" /></noinclude>
<noinclude><pagequality level="1" user="Arjunaraoc" />
పేజీని తుడిచివేయాలి(విషయం తీసివేయాలి)
బాట్ తో చేసిన user:Arjunaraoc వాడాలి.
pwb నుండి స్థానిక కంప్యూటర్ నుండి వాడి ఈ క్రింద మార్పు పదబంధాలు వాడాలి
<noinclude><pagequality level="." user=".+" /></noinclude>(?s)(.*)<noinclude>
<noinclude><pagequality level="1" user="Arjunaraoc" /></noinclude><noinclude>
pavansanthoshbot did not set the user info. so the replacements strings should be
<noinclude><pagequality level="." user="" /></noinclude>(?s)(.*)<noinclude>
<noinclude><pagequality level="1" user="Arjunaraoc" /></noinclude><noinclude>
and the command (update the file.txt with the name containing the pages to be worked on)
pwb.py replace -regex -file:"file.txt" "<noinclude><pagequality level=\".\" user=\"\" /></noinclude>(?s)(.*)<noinclude>" "<noinclude><pagequality level=\"1\" user=\"Arjunaraoc\" /></noinclude><noinclude>" -summary:"Deleting poor quality OCR text"

దారిమార్పు లింకులను గమ్యస్థానానికి మార్చుట ఆ తరువాత తొలగించుటకు[మార్చు]

 • Special:ListRedirects తో మార్పులు సేకరించండి.
 • user-fixes.py లో వాటిని కావలసిన పద్ధతిలోకి మార్చండి.
# -*- coding: utf-8 -*-

#
# This is only an example. Don't use it.
#

fixes['example'] = {
  'regex': True,
  'msg': {
    '_default':u'no summary specified',
  },
  'replacements': [
    (ur'\bword\b', u'two words'),
  ]
}

#
# change redirects
# This fix is used with command:
# python replace.py -fix:redirects [-nocase] -subcat (or -xml)

fixes['redirects'] = {
	'regex': False,
	'msg': { '_default':u'replace redirects with target', },
	'replacements': [
(u'అబద్ధాల వేట - నిజాల బాట/అబద్ధాలవేట ఏది సత్యం ? గాంధీగారూ !',u'అబద్ధాల వేట - నిజాల బాట/అబద్ధాలవేట ఏది సత్యం ? గాంధీగారూ !'),
(u'అబద్ధాల వేట - నిజాల బాట/సూదుల మందు (ఆక్యూపంక్చర్)',u'అబద్ధాల వేట - నిజాల బాట/సూదుల మందు (అక్యూపంక్చర్)'),
(u'అబద్ధాల వేట - నిజాల బాట/హ్యూమనిస్టు "రాణె" అనుభవాలు - ఆదర్శాలు',u'అబద్ధాల వేట - నిజాల బాట/హ్యూమనిస్ట్ "రాణె" అనుభవాలు - ఆదర్శాలు'),
	]
}
 • బాటు నడపండి.
python pwb.py replace -fix:redirects -prefixindex:'అబద్ధాల వేట - నిజాల బాట'
 • దారిమార్పు పేజీలని unneededredirects.txt లో సంగ్రహించి కావలసిన రీతిలోకి మార్చండి.
#[[అబద్ధాల వేట - నిజాల బాట/అబద్ధాలవేట ఏది సత్యం ? గాంధీగారూ !]]
#[[అబద్ధాల వేట - నిజాల బాట/సూదుల మందు (ఆక్యూపంక్చర్)]]
#[[అబద్ధాల వేట - నిజాల బాట/హ్యూమనిస్టు "రాణె" అనుభవాలు - ఆదర్శాలు]]
 • మీ నిర్వాహకుని ఖాతా user-config.py లో చేర్చుకొని బాటు నడపండి.
python pwb.py delete -file:unneededredirects.txt -always -summary:"No longer needed as links were updated to target"

API examples[మార్చు]

Useful links[మార్చు]