చర్చ:నా జీవిత యాత్ర-2

ఈ పేజీ లోని కంటెంటులకు ఇతర భాషలలో మద్దతు లేదు.
వికీసోర్స్ నుండి

కృషి చేసినవారు[మార్చు]

2017-10-07న

అర్జున (చర్చ) 10:14, 7 అక్టోబరు 2017 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]


దింపుకొనదగినట్లు చేయుటకు తనిఖీ చిట్టా[మార్చు]

తనిఖీ మూస చేర్చినది..అర్జున (చర్చ) 10:16, 7 అక్టోబరు 2017 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

అధ్యాయాలు చదివి తప్పులు కనబడితే ఆయా పేజీలలో సరిచేయబడినవా?[మార్చు]

కొన్ని పేజీలు తనిఖీ చేస్తే చాలా తప్పులు ఇంకా మిగిలే వున్నట్లు తెలిసింది. ఇంకొకసారి అచ్చుదిద్దాలి. పేజీ స్థితిని మారుస్తున్నాను.--అర్జున (చర్చ) 05:08, 15 అక్టోబరు 2017 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

అచ్చు దిద్దు పూర్తయినది.--అర్జున (చర్చ) 06:47, 24 మార్చి 2018 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

బొమ్మలు సరిగా చేర్చబడినవా మరియు నాణ్యత సరిపోతుందా?[మార్చు]

అధ్యాయాల విరుపులు సరిచేయబడినవా?[మార్చు]

నా జీవిత యాత్ర-2/అహమ్మదాబాదు కాంగ్రెస్:వింతలు విశేషాలువరకు పూర్తి.--అర్జున (చర్చ) 10:26, 7 అక్టోబరు 2017 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

నా జీవిత యాత్ర-2; 3వ అధ్యాయం "గాందీగారి విచారణ, నిర్బంధం" నుంచి చివరి అధ్యాయం వరకు అధ్యాయాల విరుపులు చేసితిని.--G.S.V.S.Murthy (చర్చ) 12:49, 8 అక్టోబరు 2017 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

విషయసూచికలో అవసరమైన అంశాలు అధ్యాయంలో విభాగాలైతే లింకులు చేర్చబడినవా?[మార్చు]

విషయసూచికలో అధ్యాయపు ఉప అంశాలకి లింకులు ఇవ్వవలసిన అవసరము లేదు.--అర్జున (చర్చ) 06:49, 24 మార్చి 2018 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

దింపుకొని పరిశీలించితే కనబడే తప్పులు సరిచేయబడినవా?.[మార్చు]

సరిగానే వున్నది.--అర్జున (చర్చ) 06:49, 24 మార్చి 2018 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]