వాడుకరి:శ్రీరామమూర్తి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా పేరు శ్రీరామమూర్తి

శ్రీరామమూర్తి

వికీసోర్స్ గణాంకాలు[మార్చు]

పాఠ్యంకూర్పు వివరాలు[మార్చు]

  • మొత్తం పుటలు=20330
  • మొత్తం పుస్తకాలు=87
క్రమ సంఖ్య పుస్తకం పేరు పుటలు ఈ బుక్
1 ఆంధ్రరచయితలు 407 ఉంది
2 నాజీవితయాత్ర 830 ఉంది
3 ఆంధ్ర కవులచరిత్రము 268 ఉంది
4 దివ్యదేశ ప్రకాశిక 398 ఉంది
5 కంకణం 26 ఉంది
6 సంపూర్ణ నీతిచంద్రిక 104 ఉంది
7 ప్రాణాయామము 134 ఉంది
8 గణపతిముని చరిత్ర 135 ఉంది
9 స్మృతికాలపు స్త్రీలు 220 లేదు
10 అబలా సచ్చరిత్ర రత్నమాల 276 లేదు
11 సమర్థ రామదాసు 68 ఉంది
12 నానకు చరిత్ర 131 ఉంది
13 ఆబ్రహాము లింకను 238 ఉంది
14 ఆంధ్ర వీరులు 137 లేదు
15 ఆంధ్ర వీరులు-రెండవభాగము 177 లేదు
16 ఆంధ్రుల సాంఘిక చరిత్ర 423 ఉంది
17 శ్రీవేమనయోగి జీవితము 35 ఉంది
18 వేదము వేంకటరాయ శాస్త్రులవారి జీవితచరిత్ర సంగ్రహము 224 ఉంది
19 చందమామ పిల్లల మాసపత్రిక/సంపుటము 1/జూలై 1947 52 లేదు
20 ఆంధ్రదేశము విదేశయాత్రికులు 175 లేదు
21 దేశభక్త కొండ వేంకటప్పయ్య పంతులు 235 ఉంది
22 ఆంధ్ర భాషా చరిత్రము 1. వ భాగము 450 లేదు
23 అళియరామరాయలు 245 లేదు
24 భారత అర్థశాస్త్రము 453 ఉంది
25 భారతీయ నాగరికతా విస్తరణము 87 లేదు
26 ఆధునిక రాజ్యాంగ సంస్థలు 332 లేదు
27 ఆంధ్రులపుట్టుపూర్వోత్తరములు 83 లేదు
28 బెంజమిను ఫ్రాంక్లిను జీవితచరిత్రము 145 లేదు
29 ఆండ్రూ కార్నెగీ (జీవితచరిత్ర) 242 లేదు
30 జీవశాస్త్ర సంగ్రహము 370 లేదు
31 వేమన పద్యములు (సి. పి. బ్రౌన్) 190 లేదు
32 తాతాచరిత్రము 180 లేదు
33 సుమిత్ర చరిత్రమ్ 27 ఉంది
34 బొబ్బిలియుద్ధనాటకము 113 లేదు
35 పదబంధ పారిజాతము 875 లేదు
36 చిన్నయసూరి జీవితము 110 లేదు
37 ఆనందం మనిషైనవాడు 71 లేదు
38 అపూర్వ బ్రహ్మచర్య ప్రహసనము 29 లేదు
39 ఆత్మచరిత్రము 660 లేదు
40 కుంభరాణా(మీరాబాయి) 88 లేదు
41 కవికోకిల గ్రంథావళి - 3 : నాటకములు 330 లేదు
42 బిల్వమంగళ 122 లేదు
43 సాహిత్య మీమాంస 225 లేదు
44 అబలాసచిత్ర రత్నమాల, ద్వితీయ సంపుటము 295 లేదు
45 మన జీవితాలు 325 లేదు
46 ఆంధ్ర మహనీయులు 80 లేదు
47 వల్లభాయి పటేల్ 155 లేదు
48 లిటిల్ మాస్టర్స్ సులభ వ్యాకరణము 145 ఉంది
49 జగత్తు - జీవము 60 లేదు
50 ఇంద్రాణీ సప్తశతీ 260 లేదు
51 స్వీయ చరిత్రము-ప్రథమ భాగము 380 ఉంది
52 మహాపురుషుల జీవితములు 385 లేదు
53 భోగీరలోయ, ఇతరకథలు 115 లేదు
54 కవి జీవితములు 690 లేదు
55 శశికళ 110 లేదు
56 ఉమర్ ఖయ్యామ్ 220 లేదు
57 గోన గన్నారెడ్డి 320 లేదు
58 కాశీ మజిలీ కథలు 175 లేదు
59 సత్యశోధన 425 లేదు
60 చంద్రగుప్త చక్రవర్తి 165 లేదు
61 ఇంగ్లీషు జర్నలిజంలో తొలి తెలుగు వెలుగు - దంపూరి నరసయ్య 190 లేదు
62 మహాపురుషుల జీవితచరిత్రములు (ప్రథమ సంపుటము) 180 లేదు
63 మహర్షుల చరిత్రలు, ఆరవ సంపుటము 100 లేదు
64 నారాయణీయము 64 లేదు
65 మహర్షుల చరిత్రలు (మొదటి భాగము) 166 లేదు
66 మాటా మన్నన 65 లేదు
67 దక్షిణాఫ్రికా సత్యాగ్రహ చరిత్ర 390 లేదు
68 ప్రపంచచరిత్ర మొదటి భాగము, 1 108 లేదు
69 భారతదేశమున బ్రిటీష్ రాజతంత్ర యుగము అను బ్రిటీష్ ఇండియా చరిత్ర 762 లేదు
70 తిక్కన సోమయాజి 130 లేదు
71 తిమ్మరుసు మంత్రి 160 లేదు
72 పరమయోగి విలాసము 685 లేదు
73 వినోబా బూదాన వుద్యమము 49 లేదు
74 శ్రీమా౯ ఎస్. శ్రీనివాస అయ్యంగారి జీవితము 160 లేదు
75 నరుడు మరియు జాజిమల్లి 73 లేదు
76 హంసవింశతి 70 లేదు
77 హాస్యవల్లరి 170 లేదు
78 సింహాసన ద్వాత్రింశిక 53 లేదు
79 సౌందర్యలహరి (వావిళ్ల 1929) 75 లేదు
80 ఆంధ్రభాషాభూషణము 63 లేదు
81 కొప్పరపు సోదర కవుల కవిత్వము 322 లేదు
82 తెనాలి రామకృష్ణకవి చరిత్రము 70 లేదు
83 కవికోకిల గ్రంథావళి, ఖండకావ్యములు 310 లేదు
84 కవికోకిల గ్రంథావళి, వ్యాసములు 270 లేదు
85 శ్రీరామాయణము, మొదటిసంపుటము 570 లేదు
86 బసవపురాణము 350 లేదు
87 ద్విపద బసవపురాణము 300 లేదు

చిత్రం[మార్చు]

DivyaDesaPrakasika.djvu