కళల నేర్చిన మును జేసినది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

రాగం: దీపక
తాళం: దేశాది

పల్లవి:
కళల నేర్చిన మును జేసినది
గాక నేమి యరవై నాలుగు క..

అను పల్లవి:
కలిమిలేములకుఁ గారణంబు నీవే
కరుణఁజూడవే కడుపుకోసమై క...

చరణము(లు):
కోరి నూపురకొండ దీసి శింగరిముని
కూర్మి భుజించెనా? వైరి తమ్ముడు
సారమైన రంగని ఇల్లు జేర్చెనా?
సరస త్యాగరాజవినుత బ్రోవవే క...