కలిగియుంటే గదా కల్గును కామితఫలదాయక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

రాగం: కీరవాణి
తాళం: ఆది

పల్లవి:
కలిగియుంటే గదా కల్గును
కామితఫలదాయక క...

అను పల్లవి:
కలిని ఇంగిత మెఱుఁగక నిన్నాడుకొంటి
చలముచేయక నాతలను చక్కని వ్రాఁత క...

చరణము(లు):
భాగవతాగ్రేసరులగు నారద
ప్రహ్లాద పరాశర రామదాసులు
బాగుగ శ్రీరఘురాముని పదముల
భక్తిఁ జేసినరీతి త్యాగరాజుని కిపుడు క...