కరుణాసముద్ర, నను కావవే, శ్రీరామభద్ర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

రాగం: దేవగాంధారి
తాళం: ఆది

పల్లవి:
కరుణాసముద్ర, నను కావవే, శ్రీరామభద్ర ||కరుణా||

అనుపల్లవి:
శరణాగత హృచ్ఛిద్ర శమన నిర్జిత నిద్ర ||కరుణా||

చరణము(లు):
నాపపము నాతో నుండిన
శ్రీప నీ బిరుదు కేమి బ్రతుకు
యే పాపుల శాపమో
యెందు కీచలము త్యాగరాజనుత ||కరుణా||