ఏమందునే విచిత్రమును? ఇలలోన మనుజులాడున

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః


 ఏమందునే విచిత్రమును? ఇలలోన మనుజులాడున
రాగం: శ్రీమణి
తాళం: దేవాది

పల్లవి:
ఏమందునే విచిత్రమును? ఇలలోన మనుజులాడున ॥దేమందునే॥

అను పల్లవి:
నీ మంత్ర మహిమ నెఱుగలేక
సామాన్యులై పల్కెదరు నీతో ॥నేమందునే॥

చరణము(లు)
తామసంబుచేత తత్త్వముఁబల్కుచు
కామదాసులై కరుణమాలి మదిని
భూమిసంచరించి పొట్టనింపుచును
తామే పెద్దలట; త్యాగరాజనుత! ॥ఏమందునే॥