ఎటులబ్రోతువో తెలియ నేకాంతరామయ్య

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః


ఎటులబ్రోతువో తెలియ నేకాంతరామయ్య 
రాగం: చక్రవాకం
తాళం: త్రిపుట

పల్లవి:
ఎటులబ్రోతువో తెలియ నేకాంతరామయ్య ॥ఎ॥

అను పల్లవి:
కటకట నా చరితము కర్ణకఠోరమయ్య ॥ఎ॥

చరణము(లు)
వట్టి గొడ్డు రీతి భక్షించి తిరిగితి
పుట్టులోభులను పొట్టకై పొగడితి
దుష్టులతోఁ గూడి దుష్కృత్యములు సల్పి
ఱట్టుబడిన త్యాగరాజుని దయతో ॥ఎ॥