ఎంతని నే వర్ణింతును శబరీభాగ్య

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః


ఎంతని నే వర్ణింతును శబరీభాగ్య 
రాగం: ముఖారి
తాళం: రూపకము

పల్లవి:
ఎంతని నే వర్ణింతును శబరీభాగ్య ॥మెం॥

అను పల్లవి:
దాంతులు వరకాంతలు జగమంత నిండి యుండఁగ ॥నెం॥

చరణము(లు)
కనులార సేవించి కమ్మని ఫలముల నొసఁగి
తనువు పులకరించఁ బాదయుగములకు మ్రొక్కి
ఇనకులపతి సముఖంబున పునరావృత్తి రహిత పద
మును పొందిన త్యాగరాజ నుతురాలి పుణ్యమ్మును ॥ఎం॥