ఇతరదైవములవల్ల ఇలను సౌఖ్యమా రామ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః


ఇతరదైవములవల్ల ఇలను సౌఖ్యమా రామ 
రాగం: ఛాయాతరంగిణి
తాళాం: రూపకము

పల్లవి:
ఇతరదైవములవల్ల ఇలను సౌఖ్యమా రామ ॥ఇ॥

చరణము(లు)
మతభేదములేక సదా మదిని మరులుకొన్న తన
మనసుదెలిసి ప్రోచినను మరచినాను నీవె
తనవాడన తరుణమిది త్యాగరాజ సన్నుత ॥ఇ॥