ఇంతకన్నానందమేమొ ఓరామ రామ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః


ఇంతకన్నానందమేమొ ఓరామ రామ 
రాగం: బిలహరి
తాళం: రూపకము

పల్లవి:
ఇంతకన్నానందమేమొ ఓరామ రామ ॥ఇం॥

అను పల్లవి:
సంతజనులకొల్ల సమ్మతియుంటే కాని ॥ఇం॥

చరణము(లు)
ఆడుచు నాదమునఁ బాడుచు ఎదుటరా
వేడుచు మనసునఁగూడి యుండేది చాలు ॥ఇం॥

శ్రీహరికీర్తనచే దేహాదియింద్రియ స
మూహముల మఱచి సోహమైనదె చాలు ॥ఇం॥

నీజపములవేళ నీజగములు నీపై
రాజిల్లు నయ త్యాగరాజనుత చరిత్ర ॥ఇం॥