వికీసోర్స్:ఆంధ్ర మహా భారతం ప్రాజెక్టు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ ప్రాజెక్టు గురించి

ఈ ప్రాజెక్టును మూస:ఫలానా ఫలానా (TODO ADD NAME of founders here) వారు మొదలుపెట్టినారు. ముందు ఇది బ్లాగు పై మొదలయినది. వీరు గూగుల్ గ్రూపు ను ఉపయోగించినారు. తరువాత ఒక వెబ్సైటు కూడా బుక్ చేసినారు!

నిర్వహణ[మార్చు]

ఆంధ్ర మహాభారత నిర్వహణ (ప్రాజెక్టు ప్రగతి) ఆంధ్ర మహాభారత నిర్వహణ
ఆది పర్వము - సభా పర్వము - అరణ్య పర్వము - విరాట పర్వము - ఉద్యోగ పర్వము - భీష్మ పర్వము - ద్రోణ పర్వము - కర్ణ పర్వము - శల్య పర్వము - సౌప్తిక పర్వము - స్త్రీ పర్వము - శాంతి పర్వము - అనుశాసనిక పర్వము - ఆశ్వమేధిక పర్వము - ఆశ్రమ వాస పర్వము - మౌసల పర్వ నిర్వహణ - మహా ప్రస్థానిక పర్వము - స్వర్గారోహణ పర్వము - ప్రాజెక్టు ప్రగతి

ఈ టేబులు ఉద్దేశ్యము ఈ ప్రాజెక్టును చక్కగా నిర్వహించడము, తద్వారా సభ్యులు అందరూ ఏది ఏది ఎవరు ఎవరు టైపు చేస్తున్నారు, ఎవరు రివ్యూ చేస్తున్నారు అని తెలుసుకోవచ్చు, ఖాళీగా ఉన్నవాటినీ, రివ్యూ చేయవలసినవాటినీ చక్కగా రివ్యూ చేయవచ్చు! దీనిని మనము పర్వాల ప్రకారం నిర్వహిద్దాము!

 1. ఆది పర్వ నిర్వహణ (2084)
 2. సభా పర్వ నిర్వహణ (618)
 3. అరణ్య పర్వ నిర్వహణ (2894)
 4. విరాట పర్వ నిర్వహణ (1624)
 5. ఉద్యోగ పర్వ నిర్వహణ (1562)
 6. భీష్మ పర్వ నిర్వహణ (1171)
 7. ద్రోణ పర్వ నిర్వహణ (1860)
 8. కర్ణ పర్వ నిర్వహణ (1124)
 9. శల్య పర్వ నిర్వహణ (827)
 10. సౌప్తిక పర్వ నిర్వహణ (376)
 11. స్త్రీ పర్వ నిర్వహణ (376)
 12. శాంతి పర్వ నిర్వహణ (3093)
 13. అనుశాసనిక పర్వ నిర్వహణ (2148)
 14. ఆశ్వమేధిక పర్వ నిర్వహణ (976)
 15. ఆశ్రమ వాస పర్వ నిర్వహణ (362)
 16. మౌసల పర్వ నిర్వహణ (226)
 17. మహా ప్రస్థానిక పర్వ నిర్వహణ (79)
 18. స్వర్గారోహణ పర్వ నిర్వహణ 97