రాధికాసాంత్వనము (ముద్దుపళని)

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శృంగారకావ్యగ్రంథమండలి-౧

రాధికాసాంత్వనము

ముద్దుపళని ప్రణీతము

PUBLISHED BY

K.G.MURTHY


FOR SRUNGARA GRANDHA MANDALI

1000 COPIES


సర్వస్వామ్యములును

మచిలీపట్టణము,

శృంగారకావ్యగ్రంథమండలివారివి