బిల్వమంగళ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

బిల్వమంగళ

గిరీశచంధ్రఘోషుగారి వంగనాటకమునకు తెలుగు
గ్రంథకర్త

శ్రీపాద కామేశ్వరరావు-మొదటికూర్పు-ప్రకాశకుడు

చెఱకువాడ వేంకటరామయ్య

అభినవాంధ్ర గ్రంథమాలా కార్యాలయము

రాజమండ్రి

All rights reserved జనవరి 1927 వెల మేలుప్రతి 1-4-0, సాదాప్రతి 1-0-0

కుశీలవగణము

పురుషులు

బిల్వమంగళుడు కథానాయకుడు
సాధువు దొంగసన్యాసి
బిచ్చగాడు
సోమగిరి సన్యాసి
వర్తకుడు
గోపాలబాలుడు శ్రీకృష్ణుడు

స్త్రీలు

చింతామణి వేశ్య
దాసి చింతామణినౌకరు
అహల్య వర్తకునిభార్య
పిచ్చిది

షరా - గ్రంథకర్త అనుమతిలేక దీని నెవ్వరూ ఆడకూడదు.

పూర్తి విషయసూచిక[మార్చు]

This work is in the public domain in countries where the copyright term is the author's life plus 70 years or less.


Nuvola apps important.svg
It is not necessarily in the public domain in the United States if published from 1923 to 1977. For a US-applicable version, check {{PD-1996}} and {{PD-URAA-same-year}} for relevant use.