పతంజలి యోగ సూత్రములు - తెలుగు అనువాదము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పతంజలిని ఆదిశేషుడి అంశగా భావిస్తారు.పతంజలి విగ్రహం హరిద్వార్

పతంజలి యోగ సూత్రములు (తెలుగు అనువాదము)[మార్చు]

  1. సమాధి పాదము
  2. సాధన పాదము
  3. విభూతి పాదము
  4. కైవల్య పాదము


మూలం[మార్చు]

  • నిడదవోలు మాలతి (లక్ష్మీ దేవి సహాయంతో)

బయట లింకులు[మార్చు]

1 నిడదవోలు మాలతి -బ్లాగు- తూలిక

2The Yoga Sutras of Patanjali, the Threads of Union, Translated By Bon Giovanni.

3 http://www.sacred-texts.com/hin/yogasutr.htm


4. బ్రహ్మవిద్యా రత్నాకరము. ద్వితీయ సంపుటము. pp. 86-101.


5. Enlightened Living (yoga sutra of Patanjali) by Swami Venkateswananda. Enlightened Living (yoga sutra of Patanjali) by Swami Venkateswananda.

అచ్చు పుస్తకాలు[మార్చు]

Four Chapters of Freedom. Commentary on Yoga Sutra of Patanjali, by Swami Satyananda Saraswati. 3 Ed. Bihar: Bihar School of Yoga, 1989. పాతంజలి యోగసూత్రములు. Hyderabad: Sri Krishananda Matham. n.d.

The Yoga Aphorisms of Patanjali. Translated with a new commentary by Swami Prabhavananda and Christopher Isherwood. Madras, Sri Ramakrishna Matt, 1953