రచయిత:మరింగంటి సింగరాచార్యులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మరింగంటి సింగరాచార్యులు
చూడండి: వికీపీడియా వ్యాసం.

రచనలు[మార్చు]

 • వరదరాజస్తుతి (అలభ్యం)
 • శ్రీరంగశతకము (అలభ్యం)
 • చక్రలాంఛనము (అలభ్యం)
 • శతసంహిత (ఆంధ్రీకరణ) (అలభ్యం)
 • రామకృష్ణవిజయము (ద్వ్యర్థి) (అలభ్యం)
 • అష్టభాషావిశేషకృతులు (అలభ్యం)
 • నాటకశాస్త్రము (అలభ్యం)
 • ప్రేమాభిరామము (అలభ్యం)
 • ధనాభిరామము (అలభ్యం)
 • నలయాదవరాఘవపాండవీయము (చతురర్థి) (అలభ్యం)
 • సకలాలంకారసంగ్రహము (అలభ్యం)
 • రాకాసుధాపూర్ణము (అలభ్యం)
 • ఆంధ్రాభాషాభూషణము (అలభ్యం)

వింశతినిరోష్ఠ్యకృతులు[మార్చు]

రచయిత గురించిన రచనలు[మార్చు]