పూర్వకవుల శృంగారప్రబంధములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పూర్వకవుల

శృంగార ప్రబంధములు


గ్రంథకర్తలు :

పూర్వకవులుసరస్వతీ బుక్ డిపో, విజయవాడ-1.

7-8-0


కామగ్రంథమాల—

బ్రహ్మానందము

పూర్వకవుల శృంగారప్రబంధములు.pdf

బ్రహ్మానంద శతకము — గోపినాథ వెంకటకవి.

రామావధూటి తారావళి —మాడభూషి వేంకటాచార్యులు.

గణపతీయము —ప్రాచీనకవి.

శష్పవిజయము —తెనాలి రామకృష్ణుడు.

శృంగారశతకము —తోట విజయరాఘవ నాయుఁడు.

పుదుచ్చేరి.

1924

సర్వస్వామ్యసంకలితము)

(వెల రు 1-4-0

Confidential Subscribers Edition.