పుట:Chali Jvaramu.pdf/15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


మొదటి ప్రకరణము

జ్వరము వలన మంచం మీదనున్న వారము దినములలో కలుగు ఈనష్టమునకు, వీరలు పనిలో ప్రవేశించిన తరువాత చాలదినముల వరకు బలహీనతచేత పని తక్కువగా చేయుటవలన వారి యజమానులకు వచ్చునష్టమును, వీరు జ్వరముతొ బాధపడునప్పుడు వీరి ఉపకారము నిమిత్తమై పని చెడి ఇంటి యొద్ద నిలిచియున్న వారికి కలుగు నష్టమును, మందులు పధ్యపానదులు మొదలగు వాని కగు కర్చుల నష్టమును ఈ లెక్కలో చేరలేదు.

ఈ ప్రకారముగా ఇంతిం తంరాని ధననష్టమును శరీరారొగ్య నష్టమును కలుగజేయుచుండేడు ఈజ్వరమును గూర్చి ఎంతవ్రాసినను వ్రాయవచ్చును. తమకు తెలియని విషయముల్లో తమ బాగుకొరకు ఎవరైనన ఏదైనచెప్పిన్ విశ్వసించి తమ తప్పులనుదిద్దుకొను స్వభావము మన్ ప్రజలయందు కొంచెమయినను కానరాదు. తమకు వంశపారంపర్యముగా తాతల నాటినుండి వచ్చు మూఢవిశ్వాసమును విడువరు.

ఒకానొక విధమైన పురుగు నీటి మూలమున మన శరీరములో ప్రవేశించుటచే 'కలరా' అను వ్యాధి కలుగుచున్నదని అజ్ఞానియగు కాపువానికి