పుట:Chali Jvaramu.pdf/110

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


తొమ్మిదవ ప్రకరణము

చలిజ్వరమును నివారించు పద్ధతులు

చలిజ్వరమును నివారించుటకు రెండు పద్దతులు గలవు.

I.క్వయినాయొక్క సాయముతో నివారించు పద్ధతులు.

II. క్వయినాయొక్క సాయమున్ కోరకయే నివారించు పద్దతులు.

క్వయినాయొక్క సాయముతొడ జ్వరమును నిదానించు పద్దతులు.

I. క్వయినాయొక్క సాయముతో నివారించు అద్దతులు. ఇందు రెండు విధములు కలవు.

1.గ్రామములోని ప్రజల నందరను కాపాడుటకొక కేర్పడినవి.

2. ప్రతిమానవుడును తిన్నుతాన్ కాపాడుకొనుట కేర్పడినవి.

1. ఒకగ్రామములో ఎక్కడను చలిజ్వర మిక ముందు వ్యాపించకుంద చేయవలె ననిన అంతకు పూర్వ మాగ్రామములో నున్న చలిజ్వరమును నిర్మూలము చేయవలెను. పిమ్మట క్రొత్తగ నీ జ్వరములు రాకుండ చేయవలెను.