చర్చ:గాన విద్యా వినోదిని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పాఠ్యీకరణ చరిత్ర[మార్చు]

2007-07-13T17:04:07 . . Anveshi ఒక్కో పేజీని విడిగా దాదాపు 24 పేజీలు టైపు చేశారు. గానవిద్యావినోదినిలో వీటిని లింకు చేశారు. 22 మార్చి 2013న అర్జున దీని పిడిఎపఫ్ ని ప్రవేశపెట్టి ఈపేజీలను తరలించారు.--అర్జున (చర్చ) 08:46, 22 మార్చి 2013 (UTC)

  • టైపు చేయటానికి వీలుగా లాండ్స్కేప్ లో వున్న పేజీలను పోర్ట్రైట్ గా మార్చి ఫైల్ తాజా చేయడమైనది.--అర్జున (చర్చ) 09:18, 22 మార్చి 2013 (UTC)