ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 57)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర తే ధారా అసశ్చతో దివో న యన్తి వృష్టయః |
  అచ్ఛా వాజం సహస్రిణమ్ || 9-057-01

  అభి ప్రియాణి కావ్యా విశ్వా చక్షాణో అర్షతి |
  హరిస్ తుఞ్జాన ఆయుధా || 9-057-02

  స మర్మృజాన ఆయుభిర్ ఇభో రాజేవ సువ్రతః |
  శ్యేనో న వంసు షీదతి || 9-057-03

  స నో విశ్వా దివో వసూతో పృథివ్యా అధి |
  పునాన ఇన్దవ్ ఆ భర || 9-057-04