ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 56)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పరి సోమ ఋతమ్ బృహద్ ఆశుః పవిత్రే అర్షతి |
  విఘ్నన్ రక్షాంసి దేవయుః || 9-056-01

  యత్ సోమో వాజమ్ అర్షతి శతం ధారా అపస్యువః |
  ఇన్ద్రస్య సఖ్యమ్ ఆవిశన్ || 9-056-02

  అభి త్వా యోషణో దశ జారం న కన్యానూషత |
  మృజ్యసే సోమ సాతయే || 9-056-03

  త్వమ్ ఇన్ద్రాయ విష్ణవే స్వాదుర్ ఇన్దో పరి స్రవ |
  నౄన్ స్తోతౄన్ పాహ్య్ అంహసః || 9-056-04