ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 30)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

 ప్ర ధారా అస్య శుష్మిణో వృథా పవిత్రే అక్షరన్ |
  పునానో వాచమ్ ఇష్యతి || 9-030-01

  ఇన్దుర్ హియానః సోతృభిర్ మృజ్యమానః కనిక్రదత్ |
  ఇయర్తి వగ్నుమ్ ఇన్ద్రియమ్ || 9-030-02

  ఆ నః శుష్మం నృషాహ్యం వీరవన్తమ్ పురుస్పృహమ్ |
  పవస్వ సోమ ధారయా || 9-030-03

  ప్ర సోమో అతి ధారయా పవమానో అసిష్యదత్ |
  అభి ద్రోణాన్య్ ఆసదమ్ || 9-030-04

  అప్సు త్వా మధుమత్తమం హరిం హిన్వన్త్య్ అద్రిభిః |
  ఇన్దవ్ ఇన్ద్రాయ పీతయే || 9-030-05

  సునోతా మధుమత్తమం సోమమ్ ఇన్ద్రాయ వజ్రిణే |
  చారుం శర్ధాయ మత్సరమ్ || 9-030-06