ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 6 - సూక్తము 43)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యస్య త్యచ్ ఛమ్బరమ్ మదే దివోదాసాయ రన్ధయః |
  అయం స సోమ ఇన్ద్ర తే సుతః పిబ || 6-043-01

  యస్య తీవ్రసుతమ్ మదమ్ మధ్యమ్ అన్తం చ రక్షసే |
  అయం స సోమ ఇన్ద్ర తే సుతః పిబ || 6-043-02

  యస్య గా అన్తర్ అశ్మనో మదే దృళ్హా అవాసృజః |
  అయం స సోమ ఇన్ద్ర తే సుతః పిబ || 6-043-03

  యస్య మన్దానో అన్ధసో మాఘోనం దధిషే శవః |
  అయం స సోమ ఇన్ద్ర తే సుతః పిబ || 6-043-04