ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 184

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 184)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  విష్ణుర్ యోనిం కల్పయతు త్వష్టా రూపాణి పింశతు |
  ఆ సిఞ్చతు ప్రజాపతిర్ ధాతా గర్భం దధాతు తే || 10-184-01

  గర్భం ధేహి సినీవాలి గర్భం ధేహి సరస్వతి |
  గర్భం తే అశ్వినౌ దేవావ్ ఆ ధత్తామ్ పుష్కరస్రజా || 10-184-02

  హిరణ్యయీ అరణీ యం నిర్మన్థతో అశ్వినా |
  తం తే గర్భం హవామహే దశమే మాసి సూతవే || 10-184-03