సుమిత్ర చరిత్రము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సుమిత్ర చరిత్రముగ్రంధకర్త:

కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు


Sumitra Charitram Kandukuri Veeresalingam.pdfప్రకాశకులు:

హితకారిణీ సమాజము

రాజమహేంద్రవరము

1958

వెల రు 0-6-0

విషయ సూచిక[మార్చు]

  1. సుమిత్ర చరిత్రము
  2. సుమిత్ర చరిత్రము/అంతర్ముఖచిత్రం
  3. సుమిత్ర చరిత్రము/పాత్రలు
  4. సుమిత్ర చరిత్రము/సుమిత్ర చరిత్రము కథ
  5. సుమిత్ర చరిత్రము/గ్రంథాలు