శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 351

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 351)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [సూర్య]
నైష థేవొ ఽనిలసఖొ నాసురొ న చ పన్నగః
ఉఞ్ఛవృత్తి వరతే సిథ్ధొ మునిర ఏష థివం గతః
2 ఏష మూలఫలాహారః శీర్ణపర్ణాశనస తదా
అబ్భక్షొ వాయుభక్షశ చ ఆసీథ విప్రః సమాహితః
3 ఋచశ చానేన విప్రేణ సంహితాన్తర అభిష్టుతాః
సవర్గథ్వార కృతొథ్యొగొ యేనాసౌ తరిథివం గతః
4 అసన్న ధీరనాకాఙ్క్షీ నిత్యమ ఉఞ్ఛశిలాశనః
సర్వభూతహితే యుక్త ఏష విప్రొ భుజంగమ
5 న హి థేవా న గన్ధర్వా నాసురా న చ పన్నగాః
పరభవన్తీహ భూతానాం పరాప్తానాం పరమాం గతిమ
6 [నాగ]
ఏతథ ఏవంవిధం థృష్టమ ఆశ్చర్యం తత్ర మే థవిజ
సంసిథ్ధొ మానుషః కాయొ యొ ఽసౌ సిథ్ధగతిం గతః
సూర్యేణ సహితొ బరహ్మన పృదివీం పరివర్తతే