శశికళ/ప్రత్యక్షము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రత్యక్షము

 
ఒక రాగాలాపనలో
ఒక గీతా విష్కరణలొ

          ఎవరో ఒక దివ్యరూప
          ఎవరో ఒక తళుకుచాన
          కిరణం లా కరణం లా
          సురచాపం వర్ణం లా

                  మెరసిందహొ మిరిమిట్లై
                  దరిసిందహొ దరిసెనమై !

ఒక రేఖా విన్యాసము
ఒక వర్ణం ప్రసరింపులొ

          ఎవరో ఒక దివ్య భావ
          ఎవరో లావణ్య మూర్తి
          అమ్నాయ సునాదంలా
          అతివేల రసాపగలా
          అసేచన కాలేఖ్యము
          అతి రేఖావతరణమ్ము

 
             నిరతిశ యానందమ్మై
             పరిమళాంగి ప్రవిమలాంగి
             పారిభద్ర ప్రసూనాంగి
                    విరసిం దహొ విదురేఖై
                    కురిసిం దహొ సురమధువై !

దివి తరించి భువి తరించి
అవతరించె నా ప్రణయిని
దిశామూర్తి శశి కళాఖ్య
నిశామూర్తి శశి కళాఖ్య
గోదావరి పాడిందీ
గోవత్సం ఆడిందీ
సాయంతన కల్య బాల
చల్లెను పన్నీటి జాలు,
చల్లెను స్వర్ణాక్షతలను
చదల దేవి ఆశీస్సుల !