శశికళ/పిలుపులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పిలుపులు

"బాపిరాజా !" అన్న ఏపిలుపు నేవిన్న
ఊపుదును మూర్థమ్ము ఊకొట్టి మాటాడి.

"బాపిబావా !" యంద్రు పలుకరింతురు హితులు
పారిజాతసుమమ్ము పట్టుదును అంజలిలొ.

"బాబు !" యని మానాన్న పరమప్రేమను పిలువ
ప్రత్యక్షమయ్యెడిది పాలసంద్రము నాకు.

"నాన్న" యని మాఅమ్మ నన్ను దివ్యయైపిలుచు
నాకు పులకలుకలిగి నాకమ్ము అంటుదును

"హో శశికళా ప్రియ భావుకా " అనుహూతి
ఉజ్వల రసానంద దివ్యానుభూతియే, ఓ దేవి !